Türkiye genelinde ekonomik önlemler çerçevesinde AK Partili belediyeler, geniş kapsamlı tasarruf tedbirlerini uygulamaya koydu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in duyurduğu bu önlemler, kamu kurumları ve yerel yönetimlerde harcamaların kısıtlanmasını amaçlıyor. Belediyelerdeki bu tasarruf seferberliği, belediye hizmetlerinin daha verimli ve ekonomik şekilde sunulmasını hedefliyor.

Tasarruf Tedbirleri:

AK Partili belediyeler, tasarruf tedbirleri kapsamında ilk adımı makam araçlarında attı. Ortak araç havuzları oluşturarak, makam araçlarının sayısını önemli ölçüde azalttı. Amirlerin mesai saatleri içinde bu ortak araçları kullanmaları sağlanıyor. Üst düzey yöneticilere ise işe kendi imkânlarıyla gitmeleri konusunda uyarılar yapıldı. Mesai saatleri dışında araçlar garajlara çekilerek kullanım dışı bırakılıyor.

Vardiyalı Çalışma ve Akaryakıt Sınırlaması:

Belediyelerde akaryakıt kullanımı da sıkı denetime tabi tutuldu. Araçlara aylık yakıt limiti getirildi ve bu limit iki depo ile sınırlandırıldı. Personele fazla mesai yaptırılmaması için vardiyalı çalışma sistemi uygulamaya konuldu. Mesai saatlerinde ise sıkı kontrollerle verimlilik artırılmaya çalışılıyor. Bu tedbirler, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçlıyor.

Araç Bakımı ve Promosyon Ürünlerine Kısıtlama:

Belediyelerin en büyük masraf kalemlerinden biri olan araç bakımları da artık belediyelerin fen işleri müdürlüklerine bağlı atölyelerde yapılacak. Bu sayede dışarıya bakım masrafları için ödenen büyük külfetten kurtulmak hedefleniyor.

Ayrıca, promosyon ürünlerine ciddi kısıtlamalar getirildi. Ajanda, kalem, takvim, broşür, çanta, powerbank, USB bellek, saat, rozet, plaket, madalya gibi hediyelerin alımı yasaklandı. Belediyeler, misafirlerine bu tür hediyeler vermeyecek ve tanıtım malzemeleri alımlarını durduracak.

Etkinlikler ve İlanlara Kısıtlama:

Belediyeler, etkinlikler konusunda da kısıtlamalara gitti. Özellikle konserler gibi geniş katılımlı etkinliklerde bütçe kısıtlamaları uygulanıyor. Bu etkinliklerin sayısı ve bütçesi düşürülerek tasarruf sağlanıyor. Tanıtım ve ağırlama giderleri de azaltılarak, sadece zorunlu harcamalar yapılacak.

10 Maddede Tasarruf Tedbirleri:

Enflasyonla Mücadelede Olumlu Sonuçlar Alacağız Enflasyonla Mücadelede Olumlu Sonuçlar Alacağız

Makam araçlarının sayısı azaltılıyor.
Birim amirleri, araç havuzundaki hizmet araçlarından ortak yararlanacak.
Aylık yakıt limiti iki depo ile sınırlandırılıyor.
Fazla mesai kaldırılıyor ve vardiyalı sistem getiriliyor.
Etkinlikler ve konserler kısıtlanıyor.
Promosyon hediyeleri alınmayacak.
El broşürü ve tanıtım kataloğu gibi baskılı malzemeler alınmayacak.
Tanıtım ve ağırlama giderleri kısılacak.
İlanlara kısıtlama getirilecek.
Araçların bakımları belediyenin atölyelerinde yapılacak.
Bu tasarruf tedbirleri, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını amaçlıyor. Belediyeler, bu tedbirlerle hem maliyetleri düşürmeyi hem de halka daha iyi hizmet sunmayı hedefliyor. Önümüzdeki günlerde, bu tedbirlerin etkisi daha belirgin şekilde görülecek ve belediyelerin harcamalarında gözle görülür bir düşüş sağlanacak.

Sonuç olarak, AK Partili belediyelerin başlattığı bu tasarruf dönemi, kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılmasını sağlayacak. Bu adımlar, yerel yönetimlerin bütçelerinde önemli tasarruflar elde etmelerini ve halka daha iyi hizmet sunmalarını mümkün kılacak.