Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları, birikimlerini teminat göstererek kredi kullanma imkanı elde etti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından getirilen yeni düzenlemeyle, katılımcılar BES sözleşmelerini sonlandırmadan, hesaplarındaki birikimlerini devlet katkısı hariç bankalara devrederek kredi kullanabilecekler.

Bu yenilik, 28 Eylül 2023'te yürürlüğe giren yönetmelik doğrultusunda gerçekleştirildi. SEDDK 2. Başkanı Mehmet Verim, uygulamanın Haziran ayında hayata geçtiğini belirterek, BES'te birikimi bulunan katılımcıların bankalardan kullanacakları krediler için BES hesaplarındaki birikimlerini kredi süresi boyunca bankaya devredip finansmana daha rahat erişim sağlayabileceklerini ifade etti.

Yeni Düzenleme ve Süreç

Mehmet Verim, BES katılımcılarının kredi kullanımı için hesaplarındaki birikimleri teminat olarak göstermeleri durumunda, bu birikimlerin devlet katkısı hariç bankalara devredileceğini açıkladı. Bu süreç, alacağın devri yoluyla gerçekleştirilecek ve katılımcılar, BES sözleşmelerini sonlandırmadan kredi imkanına sahip olacaklar.

Kredi Kullanım Şartları

Bankalar, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından geliştirilen merkezi bilgi sistemi aracılığıyla kredi kullanacak katılımcıların BES birikimlerine dair gerekli sorgulamaları yapabilecek. Alacağın devri sözleşmesi onaylandığında, bankalar çekilen kredinin yüzde 20 fazlasına kadar tutarı teminat olarak isteyebilecek. Bu tutar, kredi yükümlülükleri tamamlanana kadar bankaların seçeceği emeklilik yatırım fonuna devredilecek.

Teminat ve Yatırım Fonları

Verim, bankaların kredi borcu ödenmemesi ihtimaline karşı tutacakları birikimlerin temlik fonunda değerleneceğini belirtti. Kredi borcu ödendiğinde, temlik fonunda yer alan tutarlar katılımcının tercih ettiği fonlara yönlendirilecek. Kredi borcu ödenmediğinde ise banka, temlik fonunda değerlenen payların satışını talep edebilecek.

Alacağın Devri İçin Belirlenen Fonlar

Karahan: 2026'da Tek Haneli Enflasyon Hedefleniyor Karahan: 2026'da Tek Haneli Enflasyon Hedefleniyor

SEDDK 2. Başkanı Verim, alacağın devri fonlarını kurmak için "Anadolu Hayat ve Emeklilik" ile "Türkiye Hayat ve Emeklilik" şirketlerinin yetkilendirildiğini açıkladı. Bu çerçevede, alacağın devri için faizli ve faizsiz olmak üzere dört ayrı fon belirlendi. Anadolu Hayat ve Emeklilik şirketinin faizli fonu ile Türkiye Hayat ve Emeklilik şirketinin faizsiz fonu devreye alındı. Kalan fonlar ise 1 Ocak 2025'te kullanıma açılacak.

Kısmen Ödeme Uygulaması

Mehmet Verim ayrıca, BES katılımcılarının eğitim, doğal afet, evlilik ve konut alımı gibi durumlarda BES'ten çıkmadan hesaplarında biriken tutarların, devlet katkısı dahil, yüzde 50'sini alabilme hakkı sağlayan Kısmen Ödeme Uygulaması'nın 1 Temmuz'da devreye alınacağını duyurdu. Bu uygulama, katılımcıların acil nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni düzenlemeler, BES katılımcıları için finansal esnekliği artırmayı hedefliyor. Katılımcılar, birikimlerini teminat göstererek bankalardan daha kolay kredi kullanabilecek ve bu sayede çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Kısmen ödeme imkanı ise, BES birikimlerinin bir kısmını ihtiyaç halinde kullanma olanağı sunarak, sistemin daha cazip hale gelmesini sağlayacak.

Bu yeniliklerle birlikte, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin daha geniş kitlelere ulaşması ve katılımcıların daha fazla avantajdan faydalanması bekleniyor. SEDDK tarafından hayata geçirilen bu düzenlemeler, katılımcıların finansal planlamalarını yaparken daha esnek ve güvenli bir şekilde hareket etmelerine olanak tanıyacak.