Türkiye Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 5,7 Büyüdü, İnşaat Sektörü Öne Çıktı

Türkiye ekonomisi, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydederek güçlü performansını sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, büyümeye en yüksek katkıyı inşaat sektörü sağladı. Deprem bölgesindeki yeniden yapılanma ve hızlanan kentsel dönüşüm projeleriyle inşaat sektöründe yüzde 11,1'lik artış yaşandı. Bu dönemde hanehalkı harcamaları da yüzde 7,3 oranında artarak iç tüketimin canlılığını koruduğunu gösterdi. Türkiye'nin milli geliri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90 artarak 8,8 trilyon lira seviyesine ulaştı.

Türkiye ekonomisi, 2024 yılının ilk çeyreğinde beklenenden daha güçlü bir performans sergiledi. TÜİK tarafından açıklanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre, ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüme kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 oranında arttı. İlk çeyrek için yapılan tahminler yüzde 5,5 ile 5,7 arasında büyüme öngörüyordu ve yıllık büyüme beklentisi yüzde 3,2-3,4 seviyesindeydi.

Ekonomistlere göre, sıkılaşan para politikasına rağmen yerel seçimler öncesi artan talep, ekonomik büyümeye önemli bir katkı sağladı. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 yükseldi.

İnşaat sektörü, deprem bölgesine yönelik harcamalar ve kentsel dönüşüm projelerinin hızlanmasıyla en yüksek büyümeyi kaydeden sektör oldu. İnşaat sektörünün büyümeye katkısı yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Diğer sektörler arasında bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,0, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2 oranında büyüdü.

Türkiye’de Tek Haneli Enflasyon 2027’ye Kadar Mümkün Değil Türkiye’de Tek Haneli Enflasyon 2027’ye Kadar Mümkün Değil

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. Bu dönemde GSYH'nin cari fiyatlarla ABD doları bazında değeri ise 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 artarken, ithalat yüzde 3,1 azaldı.

2024 yılının birinci çeyreğinde işgücü ödemeleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 107,8 oranında yükseldi. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 37,8 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 42,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 40 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 44,2'ye çıktı.

Bu veriler, Türkiye ekonomisinin güçlü bir şekilde büyümeye devam ettiğini ve özellikle inşaat sektörünün bu büyümeye önemli katkı sağladığını göstermektedir. İç tüketimdeki artış ve devlet harcamalarının yükselmesi de ekonomik büyümeyi destekleyen diğer faktörler arasında yer aldı. Ancak, finans ve sigorta sektörlerinin performansı önceki dönemlerin gerisinde kalarak yüzde 2 büyüdü.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek performansı, hem iç hem de dış faktörlerin etkisiyle güçlü bir büyüme trendi yakaladığını ortaya koymaktadır. Deprem bölgesindeki yeniden yapılanma çalışmalarının ve kentsel dönüşüm projelerinin devam etmesi, önümüzdeki dönemlerde de inşaat sektörünün büyümeye katkı sağlamaya devam edeceğini işaret etmektedir.