Temmuz ayında %25 kira zam sınırının kalkması, kiracıların endişelerini artırdı. Bu sınırlamanın kaldırılmasıyla birlikte, ev sahiplerinin kiralara fahiş zam yapma ihtimali gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iki yıldır devam eden bu sınırın dezenflasyon süreciyle birlikte kaldırılacağını açıkladı. Bundan sonra kira artış oranları enflasyona göre belirlenecek ve Temmuz ayı enflasyon oranının %60 seviyelerinde olması bekleniyor.

Ev Sahiplerinin Zam Talepleri Artıyor

Ev sahipleri, mevcut enflasyon oranını düşük buluyor ve kira artışlarını enflasyon oranının üstünde yapmak istiyor. Hukukçular, yıllık enflasyon oranının üzerinde zam talep eden ev sahiplerine karşı kiracıların mahkeme yolunun açık olduğunu belirtiyor. Piyasada %25 zam sınırına uyan ev sahibi sayısı az olduğundan, ortalama kira artışları %50-60 bandında gerçekleşti. Ancak yasal olarak enflasyon oranının üzerinde yapılan zamlar geçersiz sayılıyor.

Çifte Kontrat Şoku

Bazı ev sahipleri, yasal sınırları aşmak için kiracıları altışar aylık iki ayrı kontrat yapmaya zorluyor. Bu durum, yılda iki kez zam yapılması anlamına geliyor. Hukukçular, bu tür uygulamaların yasal olmadığını ve kiracıların haklarını korumak için dava açabileceklerini belirtiyor.

Çifte kontrat uygulaması, özellikle büyük şehirlerde yaygınlaşmaya başladı. Kiracılar, bu tür baskılarla karşılaştıklarında hukukî yollara başvurarak haklarını savunabilirler. Bu tür uygulamalara maruz kalan kiracılar, durumu belgeleyip mahkemeye başvurabilir ve haklarını koruyabilirler. Bu süreçte, kira sözleşmelerinin dikkatlice incelenmesi ve gerektiğinde hukukî danışmanlık alınması önemlidir.

Kiracı Hakları ve Yasal Süreçler

Hukukçular, Temmuz'dan sonra kira zam oranlarının serbest piyasaya değil, enflasyon oranına bağlı olacağını vurguluyor. Kiracılar, enflasyonun üzerinde zam talepleriyle karşılaştıklarında mahkemeye başvurabilirler. Ayrıca beş yıl ve daha uzun süre aynı evde oturan kiracılar için emsal fiyat belirleme hakkı devreye giriyor ve ara bulucular yardımıyla ortak bir fiyat belirleniyor.

Kiracılar, kira artışlarına karşı yasal haklarını korumak için bilinçli olmalı ve gerekli durumlarda hukukî yardım almalıdır. Enflasyon oranını aşan kira artışları, yasal olarak geçersiz sayılabileceğinden, bu tür durumlarla karşılaşıldığında mahkeme yoluna başvurmak önemli bir adımdır.

Yasal Sınırlar ve Mahkeme Süreçleri

Kira artışlarında yasal sınırların aşılması durumunda, kiracıların mahkeme yoluna başvurabileceği belirtiliyor. Hukukçular, kiracıların bu tür durumlarla karşılaştıklarında yasal haklarını korumak için gerekli adımları atmalarını öneriyor. Kiracılar, enflasyon oranını aşan kira artış taleplerine karşı çıkabilir ve haklarını korumak için mahkemeye başvurabilirler. Bu süreçte, kira sözleşmelerinin dikkatlice incelenmesi ve gerektiğinde hukukî danışmanlık alınması önemlidir.

Kiracıların haklarını korumak için yapabilecekleri en önemli adımlardan biri, kira sözleşmelerini dikkatlice incelemek ve gerektiğinde hukukî danışmanlık almaktır. Özellikle çifte kontrat gibi yasal olmayan uygulamalara karşı dikkatli olunmalıdır.

Emsal Kira Belirleme Hakkı

Yeni Emekli Maaşları ve Vergi Düzenlemeleri Yeni Emekli Maaşları ve Vergi Düzenlemeleri

Beş yıl ve daha uzun süre aynı evde oturan kiracılar için emsal fiyat belirleme hakkı devreye giriyor. Bu hak, kiracıların kira artışlarına karşı korunmasını sağlamak amacıyla önemli bir mekanizma olarak işlev görüyor. Ara bulucular yardımıyla ortak bir fiyat belirleniyor ve bu süreç, kiracıların haklarını korumalarına yardımcı oluyor.

Sonuç:

Temmuz ayında %25 kira zam sınırının kalkması, kiracıların endişelerini artırdı. Ev sahiplerinin enflasyon oranının üzerinde zam talepleri, kiracıları zor durumda bırakabilir. Ancak, kiracıların yasal haklarını bilmesi ve gerektiğinde mahkeme yoluna başvurması, bu tür durumlarla başa çıkmada önemli bir rol oynayabilir. Kiracılar, kira sözleşmelerini dikkatlice inceleyerek ve gerektiğinde hukukî danışmanlık alarak haklarını koruyabilirler.