AK Partili milletvekillerinin hazırladığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek.

HER YIL İÇİN FİYAT GÜNCELLENECEK

Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenecek ve her yıl için güncellenecek.

Teklife göre, gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerin sonucunda çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, A ve B Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlamakla yükümlü olacak. A ve B Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemeyecek, proje için yatırıma başlanamayacak ve ihale edilemeyecek. A Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, B Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amirince süre verilmeksizin durdurulacak.

Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin, bireysel olarak atık toplama faaliyetlerini yapabilmeleri ve yetkilendirilmiş kuruluş oluşturma yükümlülüğü, zorunluluktan çıkarılıyor.