Türkiye'nin enerji arayışlarına yeni bir adım daha atıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Marmara Denizi'nde bulunan üç ayrı bölge için petrol arama izni verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında duyuruldu.

Karara göre, TPAO'ya Tekirdağ il sınırlarında bulunan 13 bin 149 hektarlık alanda, Tekirdağ ve Balıkesir'de yer alan 54 bin 238 hektarlık alanda ve Tekirdağ ile Çanakkale arasındaki deniz sahasında bulunan 27 bin 668 hektarlık alanda 8 yıl süreyle petrol arama izni verilmesi kararlaştırıldı.

TPAO, bu bölgelerde petrol arama izni almak için 15 Eylül 2023 tarihinde başvuruda bulunmuştu. Bu izinlerin verilmesiyle birlikte Türkiye'nin yeraltı zenginliklerini araştırma ve enerji üretim potansiyelini artırma yolunda önemli bir adım atılmış oldu.

Ülkenin enerji ihtiyacını karşılama ve enerji bağımsızlığını artırma çabaları kapsamında alınan bu karar, Türkiye'nin enerji politikalarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Marmara Denizi'nin altında bulunan bu sahaların petrol rezervleri bakımından zengin olabileceği düşünülüyor ve bu nedenle bölgede petrol arama faaliyetleri oldukça büyük bir önem taşıyor.

Petrol arama faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte, hem Türkiye'nin enerji üretim kapasitesi artacak hem de yerli enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılması sağlanacak. Bu durum, ülkenin dışa bağımlılığını azaltarak ekonomik ve stratejik açıdan önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

TPAO'nun aldığı bu izinlerle birlikte, Türkiye'nin enerji sektöründe daha etkin ve güçlü bir konuma gelmesi hedefleniyor. Ülkenin sahip olduğu yeraltı kaynaklarının keşfi ve kullanımı, ekonomik büyüme ve kalkınma açısından da son derece önemli bir faktör olarak görülüyor.

Bu gelişme, Türkiye'nin enerji sektöründe attığı önemli adımlardan biri olarak kaydedilirken, ülkenin enerji bağımsızlığı ve ekonomik büyümesine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.