Kanser tedavisi için uygulanan kemoterapi ve radyasyon, bakteriyel enfeksiyonlar, maya enfeksiyonu, ağız blisterileri, el , ayak ve ağız hastalığı, Behçet, iltihaplı hastalıklar ve kanserin boğaz, yemek borusu veya ses tellerinde yeme, içme, çiğneme, yutkunma veya konuşma gibi sorunlara neden olabilen ülsere sebebiyet verdiğini kaydeden uzmanlar, birçok durum ve nedenden dolayı boğaz, yemek borusu ve ses tellerinde ülser gelişebileceğini hatırlatıyor.

Uzmanlar yutakta görülen ülsere; Gastrointestinal reflü hastalığı (GERD), Non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler), bifosfonatlar ve bazı antibiyotikler, Candida türleri (maya), Herpes simpleks virüsü (HSV) ve HIV, Turunçgil ve sirke içeren asitli gıdaların; kafein ve alkol içeren içeceklerin aşırı tüketimi, Amonyak veya sodyum hidroksit gibi korozif maddelerin içilmesi,

Kemoterapi veya radyasyon tedavileri, Aşırı kusma ve alerjinin sebebiyet verebileceğini savunuyor.

Ses tellerindeki ülsere ise Entübasyondan (boru takma) kaynaklanan yaralanma, Ses tellerine temas eden mide asidi, Gastroözofageal reflü hastalığının neden olduğu iltihap, Aşırı öksürme veya sesi kullanma ve Kanserin sebebiyet verdiğini hatırlatıyor.

Boğaz ağrısı, aşırı terleme, titreme, ekle ağrısı, yutma zorluğu, mide asidi yetersizliği, göğüs ağrısı veya yanma (mide ekşimesi), boğazda bir yumru hissetmek, mide bulantısı, kan kusma, boğulma hissi, ses değişiklikleri, sık öksürme veya boğazı temizleme, Tat değişiklikleri (ağızda asidik, acı veya ekşi tat), koku değişiklikleri ve kulak ağrısının ortaya çıktığını belirtiyor.

Bazı boğaz veya yutak ülseri tipleri daha kapsamlı bir tıbbi müdahale gerektirir ve insanlar tedavi seçeneklerini doktorlarıyla görüşmesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, boğazdaki ülser belirtilerini tedavi etmek ve yönetmek için yapılabilecek yaşam tarzı değişiklikleri ve modifikasyonlarıolabilir.