Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf Paketi Detaylarını Açıkladı

Kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla geliştirilen kamuda tasarruf paketi kapsamında, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından 8 öncelikli alanın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Şimşek'in yaptığı açıklamaya göre, tasarruf paketi kapsamında odaklanılacak alanlar şunlardır: taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, yurtdışı geçici görevler, enerji ve atık yönetimi, haberleşme giderleri ve diğer cari harcamalar.

Taşıtlar alanında alınacak önlemler arasında, kamu filo yönetim sisteminin daha etkin hale getirilmesi, yeni araç satın alma ve kiralamanın 3 yıl boyunca durdurulması, ve bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımının kısıtlanması yer alıyor.

Kamu Binaları için planlanan tasarruf önlemleri arasında ise yeni hizmet binaları yapımının 3 yıl süreyle durdurulması, mevcut binaların analiz edilerek etkin kullanımının sağlanması ve yeni lojman ve sosyal tesis alımının süresiz olarak yasaklanması bulunuyor.

Kamu İstihdamı alanında alınacak önlemler arasında yeni personel istihdamının sınırlanması, destek personeli sayısının azaltılması ve esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi bulunuyor.

Yurtdışı Geçici Görevler için planlanan önlemler arasında hizmet içi eğitim ve toplantıların kamu tesislerinde yapılması ve yurtdışı görevlerin sınırlandırılması yer alıyor.

Enerji ve Atık Yönetiminde ise sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümün hızlandırılması, kamu bina ve tesislerinde enerji verimliliğini artıran uygulamaların geliştirilmesi öngörülüyor.

Haberleşme ve İletişim Giderleri için planlanan önlemler arasında e-yazışma sistemine geçişin tamamlanması ve kurumsal arşivlerin elektronik ortama taşınması bulunuyor.

Cevdet Yılmaz Duyurdu: Kamu Çalışanlarına Destek Geliyor Cevdet Yılmaz Duyurdu: Kamu Çalışanlarına Destek Geliyor

Diğer Cari Harcamalar kapsamında ise temsil ve tanıtma ödeneklerinde kesinti yapılması, gezi ve etkinliklerin sınırlandırılması gibi önlemler bulunuyor.

Kamu tasarruf paketi ile ilgili yapılan açıklamaların ardından, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması ve bütçede harcama disiplininin sağlanması hedefleniyor.