Türkiye'de sağlık sektörüne yapılan harcamalar 2016'da, bir önceki yıla göre yüzde 14.5 artarak 104 milyar 568 milyon liradan 119 milyar 756 milyon liraya ulaştı.

SAĞLIK HARCAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgiler ışığında medya incelemesi gerçekleştirdi.

Derlenen bilgilere göre Türkiye'de kişi başına sağlık harcaması 2015 yılında 1345 lira iken bu rakam geçtiğimiz yıl 1524 lira oldu.

Toplam sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSHY ) oranı ise yüzde 4.6 olarak hesaplanırken devletin genel sağlık harcamalarından bu oran yüzde 3.5 olarak hesaplandı.

DÜNYA'DA 20, TÜRKİYE'DE 5 DAKİKA

Yapılan incelemeye göre sağlık sektörüyle ve sağlık harcamalarıyla ilgili yıl boyunca 619 bin haberin medyada yer aldığı belirlendi. Medya'ya yansıyan sağlık haberlerinde dikkat çekici başlıklar belirlenirken.

Özellikle son zamanlarda muayene süreleri sağlık haberleri arasında en çok konuşulan başlıklar arasında kendine yer buldu.

MUAYENE SÜRESİ YETERSİZ

Dünyada ortalama muayene süresi 20 dakika olurken, Türkiye'deki muayene sürelerinin 5 dakika olması eleştirilerin odak noktasında yer aldı.

Sağlık haberleri altında en çok yansıması olan bir diğer başlık ise hastanelerde randevu bulma süreçlerinin ortalama bir aya kadar uzaması ve özel hastanelerin belirlediği katkı paylarının çok yüksek rakamlara ulaşması oldu.