BES Katılımcılarına Kredi Kolaylığı, Birikimlerle Finansmana Erişim BES Katılımcılarına Kredi Kolaylığı, Birikimlerle Finansmana Erişim

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çok uluslu şirketlere yönelik asgari kurumlar vergisi yasasının hızla ilerlediğini açıkladı. Şimşek, bu verginin tüm ülkelerin gündeminde olduğunu ve yasalaşmaması durumunda vergilendirme haklarının başka ülkelere devredileceğini vurguladı.

OECD Anlaşması ve Vergi Düzenlemeleri

Şimşek, 2021 yılında OECD'nin önderliğinde 140 ülkenin küresel asgari kurumlar vergisi konusunda anlaşmaya vardığını hatırlattı. Bu anlaşma, yıllık konsolide geliri 750 milyon euroyu aşan çok uluslu şirketlerin, düşük vergilendirme yapılan ülkelerdeki şube ve iştirakleri için en az %15 oranında kurumlar vergisi ödemesini öngörüyor. Bu vergi oranının altındaki kazançlar, diğer ülkeler tarafından tamamlanacak.

Avrupa Birliği ve Diğer Ülkelerin Uygulamaları

Bakan Şimşek, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 30'dan fazla ülkenin, 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere asgari kurumlar vergisini yasalaştırdığını belirtti. Bu düzenleme ile çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde ödedikleri kurumlar vergisi %15'in altındaysa, eksik kalan vergi diğer ülkeler tarafından tahsil edilebilecek. Böylece, şirketlerin düşük vergili ülkelerde vergi avantajı sağlama ihtimali ortadan kalkacak.

Vergi Farkı Alma Hakkı

Şimşek, vergi farkı alma hakkının öncelikle şirketin faaliyet gösterdiği ülkeye ait olduğunu söyledi. Eğer bu ülkede asgari kurumlar vergisi uygulanmıyorsa, şirketin ana merkezinin bulunduğu ülke bu vergiyi alabilecek. Bu model, çok uluslu şirketlerin kazançlarının her durumda en az %15 vergiye tabi tutulmasını amaçlıyor. Bu düzenleme ile birlikte, global vergi adaletinin sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'de Asgari Kurumlar Vergisi Hazırlıkları

Bakan Şimşek, Türkiye'de de çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek, bu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması gerektiğini vurguladı. Aksi halde bu vergilerin başka ülkeler tarafından alınacağını ifade etti. Türkiye'de yaklaşık 80 bin uluslararası sermayeli şirket bulunduğunu ve bunlardan ana işletmesi yurt dışında olan 2 bin 134 işletmenin olduğunu belirten Şimşek, bu düzenlemenin kaçınılmaz olduğunu ve çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Türkiye, bu vergiyi yasalaştırarak, uluslararası vergi rekabetinde geri kalmamak ve hakkı olan vergi gelirlerini başka ülkelere kaptırmamak için harekete geçiyor.

Bakan Şimşek ayrıca, Türkiye'nin bu düzenlemeyi hızla yasalaştırması gerektiğini ve vergi tabanını genişletmek, vergi adaletini sağlamak amacıyla bu adımın atılacağını belirtti. Vergi gelirlerinin artırılması ve bütçe dengelerinin korunması için bu tür uluslararası vergi düzenlemelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Küresel ekonomik sistemde daha adil bir vergi yapısının kurulması için diğer ülkelerle işbirliği içinde çalışacaklarını da ekledi.

Türkiye'nin bu düzenleme ile çok uluslu şirketlerden elde edeceği ek vergi gelirleri, ekonomik büyümeye ve kamu hizmetlerinin finansmanına önemli katkılar sağlayacak. Bu nedenle, Türkiye'de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlerin bu gelişmelere hazırlıklı olmaları ve vergi düzenlemelerine uyum sağlamaları gerekecek. Şirketlerin vergilendirme stratejilerini gözden geçirmeleri ve yeni düzenlemelere uyum sağlamaları, gelecekte karşılaşabilecekleri vergi yükümlülüklerini yönetmeleri açısından önemli olacak.

Sonuç olarak, çok uluslu şirketlere yönelik asgari kurumlar vergisi uygulaması, küresel vergi adaletinin sağlanması ve ülkelerin vergi gelirlerini artırmaları açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Türkiye de bu sürecin bir parçası olarak, gerekli yasal düzenlemeleri hızla tamamlayacak ve uluslararası vergi sistemine uyum sağlayacak.