TL’nin Çekiciliği Artacak, Türkiye Sürdürülebilir Finansman ve İklim Ekonomisinde Önemli Adımlar Atıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin ekonomisini sürdürülebilir kılmak ve Türk Lirası’nın (TL) cazibesini artırmak amacıyla önemli adımlar attıklarını belirtti. “İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi”nde yaptığı konuşmada Şimşek, TL’nin daha cazip hale geleceğini vurguladı ve iklim değişikliği ile ilgili konulara değindi.

İklim Değişikliği ve Ekonomik Etkileri

Bakan Şimşek, iklim değişikliğinin artık tartışılmadığını ve her geçen yılın bir önceki yılın en sıcak yılı olarak kaydedildiğini belirtti. Küresel ısınmanın kalıcı bir gerçek olduğunu söyleyen Şimşek, küresel ekonominin 2008 finansal krizinden önceki büyüme oranlarına ulaşmakta zorlandığını ve iklim krizinin gelecek on yıllarda daha fazla hissedileceğini ifade etti.

Yeşil Dönüşüm ve Türkiye

Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine olan bağlılığını vurgulayan Şimşek, ülkenin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi koyduğunu hatırlattı. Fosil yakıt sübvansiyonlarının azaltılması gerektiğine dikkat çeken Şimşek, karbon salınımının vergilendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu dönüşümün yalnızca çevresel bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik için de kritik olduğunu belirtti.

Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilir Finansman

Türkiye'nin BRICS Üyeliği İçin Umut Verici Adımlar Türkiye'nin BRICS Üyeliği İçin Umut Verici Adımlar

Son yıllarda yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların artışına dikkat çeken Şimşek, Türkiye’nin enerji üretim kapasitesinin büyük bir kısmının güneş, rüzgar ve jeotermal enerjiden sağlandığını belirtti. Sürdürülebilir finansman sağlamak için çok taraflı bankalarla ilişkileri güçlendirdiklerini ifade eden Şimşek, önümüzdeki üç yıl içinde 60 milyar dolarlık bir finansman kaynağı oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Enflasyon ve Ekonomik Programlar

Enflasyonu tek haneli rakamlara indirme hedeflerini yineleyen Şimşek, dezenflasyon sürecinin eşiğinde olduklarını belirtti. Mali disiplin ve yapısal dönüşüm adımlarının bu süreci destekleyeceğini söyleyen Şimşek, cari açığın azaltılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve Türkiye’nin enerji üretiminde artış sağlanacağını vurguladı.

Kur Korumalı Mevduat ve TL’nin Cazibesi

Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasından çıkışın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, TL cinsinden KKM uygulamasına son verdiklerini açıkladı. Döviz cinsinden KKM’ye de temmuz ayında vergi avantajı sağlamayacaklarını belirtti. Normal TL mevduat hesaplarının daha cazip hale geleceğini ifade eden Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyileştiğini söyledi.

Gelecek Planları ve Zorluklar

Enflasyonu düşürmenin zorlu bir süreç olduğunu belirten Şimşek, toplumun tüm kesimlerinden sabır ve kararlılık beklediklerini vurguladı. Enflasyonun 2026 yılında tek haneye inmesini hedeflediklerini belirten Şimşek, bu hedefe ulaşmanın büyük bir fırsat penceresi sunduğunu ifade etti. Şimşek, Türkiye’nin sürdürülebilir finansman konusunda attığı adımların ülkenin ekonomik istikrarına katkı sağlayacağını belirterek, yeşil dönüşüm sürecine olan bağlılıklarının altını çizdi.

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için kararlı adımlar attığını vurgulayan Şimşek, bu çabaların TL’nin değerini artıracağını ve ekonomik büyümeyi destekleyeceğini ifade etti. İklim değişikliği ve ekonomik sürdürülebilirlik konularında attıkları adımların, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli etkiler yaratacağını belirtti.

Bu kapsamda, Türkiye’nin yeşil enerjiye yaptığı yatırımlar ve sürdürülebilir finansman konusundaki çabaları, ülkenin ekonomik geleceği için umut verici bir tablo çizmektedir. Bakan Şimşek, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğin iç içe geçtiği bu yeni dönemde, Türkiye’nin küresel ekonomide daha güçlü bir konumda olacağını vurguladı.