Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington'daki IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları'na katılarak enflasyonla mücadeleyi vurguladı. Şimşek, aylık enflasyonun düşüşe geçtiğini ve yıllık enflasyonun da yılın ikinci yarısından itibaren düşeceğini belirtti. Ayrıca, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarını sürdürüyor.

Bakan Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye'nin politika önceliklerini anlattı. Orta Vadeli Plan'ın sağlam bir çerçeveye sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, programın fiyat istikrarını, kamu maliyesi disiplinini ve cari açığın azaltılmasını amaçladığını belirtti. Temel hedefin sürdürülebilir yüksek büyüme ve refah olduğunu ifade etti.

FT: Türkiye'deki Enflasyon Krizinin Derinleşmesi FT: Türkiye'deki Enflasyon Krizinin Derinleşmesi

Kısa vadede en büyük zorluk olarak yüksek enflasyonu işaret eden Şimşek, maliye politikasıyla merkez bankasının enflasyonla mücadele çabalarını destekleyeceklerini söyledi. Programın ana hedeflerinin fiyat istikrarı, rekabetçilik ve verimliliğin artırılması ile yapısal reformlar olduğunu açıkladı.

Geçen yıl yaşanan depremlerin bütçede önemli bir açığa neden olduğunu hatırlatan Şimşek, bu açığın azaltılması için önemli tedbirler aldıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin ana ticaret ortaklarının büyüme beklentilerinin dış talebi destekleyeceğini ve cari açığın hedeflerinin ötesinde daraldığını ifade etti.

Şimşek, aylık enflasyonun yavaşladığını ve yıllık enflasyonun bu yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını söyledi. Enflasyonun düşürülmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirten Şimşek, 2026'ya kadar enflasyonun tek haneli rakamlara inmesini ve bu süre zarfında kapsamlı yapısal reformları hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı.

Yatırımcılarla yapılan toplantılarda yatırımcıların bakış açısının geçen yıla göre değiştiğini belirten Şimşek, bu yıl programın sürekliliğine dair şüphelerin azaldığını ve artık daha çok programın detaylarına ilişkin sorular geldiğini belirtti. Kamu maliyesi alanında Merkez Bankası'nı destekleme konusunda kararlı olduklarını vurguladı ve programı güçlendireceklerini, yapısal reformları hızlandıracaklarını söyledi.

Siyasi istikrarın program sonuçlarını almak için önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin ekonomisinin dayanıklı olduğunu ve ülkede canlı bir özel sektör ile güçlü bir girişimcilik kültürü bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin uzun vadede emsal ülkelerle karşılaştırıldığında avantajları olduğunu ve küresel borçluluğun büyümeyi engellediğini belirtti.

Yeşil dönüşümün Türkiye'nin en büyük önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Şimşek, fosil yakıtlara bağımlılığın azaldığını ve Türk ekonomisinin karbondan arındırılması için kararlı olduklarını ifade etti.