Savunma Sanayinde İstihdam Patlaması, Soğuk Savaş'tan Bu Yana En Yüksek Seviye

Savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketler, küresel jeopolitik gerilimlerin artması ve askeri harcamaların yükselmesiyle birlikte, Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek seviyede işçi alımı gerçekleştiriyor. Bu eğilim, sektördeki siparişlerin rekor seviyelere ulaşmasıyla daha da belirgin hale geliyor.

Jeopolitik Gerilimler ve Artan Askeri Harcamalar:

Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer jeopolitik gerilimler, dünya genelinde hükümetleri askeri harcamalarını artırmaya yöneltti. Bu durum, uzun yıllar düşük seviyelerde kalan siparişlerin ani bir artış göstermesine ve savunma sektöründe büyük bir istihdam talebine yol açtı. Artan askeri harcamalar, savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketleri daha fazla işçi almaya yönlendirdi.

ABD ve Avrupa'da İstihdam Artışı:

Financial Times'ın 20 büyük ve orta ölçekli ABD'li ve Avrupalı savunma ve havacılık şirketi ile yaptığı anket, şirketlerin bu yıl on binlerce kişiyi işe almak istediğini ortaya koydu. ABD'nin önde gelen savunma şirketlerinden Lockheed Martin, Northrop Grumman ve General Dynamics'in toplamda yaklaşık 6 bine yakın açık pozisyonu bulunurken, ankete katılan 10 şirketin toplamda 37 bin yeni çalışan arayışında olduğu belirtildi. Eğer sektör, bu istihdam hedeflerine ulaşırsa, toplam işgücü neredeyse yüzde 10 artmış olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bulgaristan’a Geçmiş Olsun Mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bulgaristan’a Geçmiş Olsun Mesajı

İstihdam Hedefleri ve İşgücü Artışı:

Avrupa Havacılık ve Savunma Ticaret Birliği Genel Sekreteri Jan Pie, bu dönemin Soğuk Savaş'tan bu yana savunma sektörü için en yoğun dönem olduğunu belirtti. Pie'ye göre, jeopolitik gerilimlerin ve artan askeri harcamaların doğrudan bir sonucu olarak, savunma sektöründe büyük bir işgücü artışı yaşanıyor.

Yeni İşe Alımların Talebi:

Savunma sanayiindeki işe alımlar, sadece mühendisler, yazılım geliştiriciler ve siber güvenlik analistleri gibi teknik pozisyonlarla sınırlı değil. Aynı zamanda kaynakçılar ve mekanikçiler gibi teknik olmayan pozisyonlar için de büyük bir talep bulunuyor. İtalyan savunma şirketi Leonardo, 2025 ile 2028 yılları arasında 8 bin ila 10 bin yeni pozisyon için işe alım yapmayı planlıyor.

Hızla Büyüyen Şirketler:

Norveç ve Finlandiya hükümetlerinin ortak olduğu Nammo, 2021'de 2 bin 700 olan personel sayısını yüzde 15 artırarak 2023'te 3 bin 100'e çıkardı. Şu anda yaklaşık 3 bin 250 kişiyi istihdam eden şirket, 2030 yılı sonuna kadar büyüklüğünü iki katına çıkarmayı hedefliyor. Fransız savunma şirketi Thales ise son üç yılda savunma operasyonlarında 9 bin kişiyi işe aldı. Avrupalı silah üreticisi MBDA, bu yıl 2 bin 600'den fazla kişiyi işe almayı planlıyor, bu rakam mevcut işgücünün yüzde 17'sine tekabül ediyor.

Savunma Sektöründe Genişleme:

Savunma sanayiindeki bu genişleme, küresel jeopolitik durumun bir yansıması olarak görülüyor. Artan gerilimler ve çatışmalar, savunma sanayiine olan talebi artırmakta ve bu da şirketlerin işgücünü genişletmelerine neden olmaktadır. Bu trend, hem ABD hem de Avrupa'da belirgin bir şekilde hissedilmektedir.

Yeni İstihdam Alanları:

Savunma sanayiinde yeni işe alımların büyük bir kısmı mühendislik, yazılım geliştirme ve siber güvenlik gibi yüksek teknik bilgi gerektiren alanlarda gerçekleşmektedir. Ancak, artan talep sadece bu alanlarla sınırlı kalmamaktadır. Kaynakçılar, mekanikçiler ve diğer teknik işçiler de büyük bir talep görmektedir. Bu durum, savunma sanayiindeki genişlemenin her düzeyde iş gücünü etkilediğini göstermektedir.

Uzun Vadeli Planlar:

Şirketler, sadece kısa vadeli değil, aynı zamanda uzun vadeli büyüme planları yapmaktadır. İtalyan savunma şirketi Leonardo'nun 2025-2028 yılları arasında 8 bin ila 10 bin yeni pozisyon açma planı, sektördeki uzun vadeli büyüme beklentilerini yansıtmaktadır. Aynı şekilde, Nammo'nun 2030 yılı sonuna kadar iş gücünü iki katına çıkarmayı hedeflemesi, sektördeki uzun vadeli genişleme planlarının bir başka örneğidir.

Sonuç:

Savunma sanayii, küresel jeopolitik gerilimlerin ve artan askeri harcamaların etkisiyle Soğuk Savaş'tan bu yana en yüksek seviyede işçi alımı gerçekleştirmektedir. Bu durum, sektörün hızla genişlemesine ve yeni istihdam alanlarının açılmasına yol açmaktadır. ABD ve Avrupa'da büyük savunma şirketleri, mühendisler, yazılım geliştiriciler, siber güvenlik analistleri, kaynakçılar ve mekanikçiler dahil olmak üzere çeşitli alanlarda büyük bir istihdam artışı planlamaktadır. Bu eğilim, sektördeki büyümenin uzun vadeli olacağına işaret etmektedir.