Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomisine yönelik önemli açıklamalarda bulundu ve tasarruf ve verimlilik paketinin yakında duyurulacağını açıkladı. Şimşek, iç talebin büyümeye güçlü katkı sağladığını ancak bu etkinin zamanla azalacağını belirtti. Ayrıca ihracatçılar için büyüyen pazarlar ve rekabetin artırılması için çeşitli adımlar atılacağını vurguladı.

Yeni Ekonomik Stratejiler ve Cari Açık Hedefleri
Bakan Şimşek, cari açığın milli gelire oranını yüzde 2,5'in altına indirme hedeflerinden bahsetti. Bu oranın altında kalmanın, Türkiye'nin dış borcunu azaltma ve rezerv pozisyonunu güçlendirme şansı sunduğunu belirtti. Sanayi sektöründe bir dönüşüm planı olduğunu ve altın ithalatına kota getirerek dış döviz çıkışını sınırlama yönünde çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Finansmana Erişim ve Uluslararası İlgi
Şimşek, finansman erişiminin iyi durumda olduğunu, uluslararası bankaların Türkiye'ye ilgisinin arttığını ve kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu not artışları yaptığını söyledi. Ayrıca Türkiye'nin risk priminin düşmesiyle finansman maliyetlerinin azaldığını belirtti.

Depremin Ekonomik Etkileri ve Enflasyonla Mücadele
Türkiye'de yaşanan depremin ekonomik etkilerine de değinen Şimşek, bütçe açığını azaltmak için alınan önlemlerin enflasyonist baskıya neden olduğunu ifade etti. Para politikasının yeniden yapılandırılmasının enflasyonla mücadelede kilit rol oynayacağını ve hedeflerinin enflasyonu tek hanelere düşürmek olduğunu açıkladı.

Borsada 11 Bin Puanın Aşılması Bekleniyor Borsada 11 Bin Puanın Aşılması Bekleniyor

Gelecek Planları ve Tasarruf Paketi
Son olarak, yatırım ortamını iyileştirme ve hayat pahalılığını azaltma konusundaki hedeflerini vurgulayan Şimşek, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte tasarruf ve verimlilik paketinin detaylarını açıklayacaklarını söyledi.